تبدیل غیر هم مرکز

تبدیل نوعی از اتصالات پلیکا می باشد که برای اتصال دو لوله پلیکا با سایز های متفاوت به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد. در زیر شما عزیزان می توانید تبدیل غیر هم مرکز را مشاهده نمایید.

موارد مصرف در ساختمانضخامتقطر
زیر یا روی کار390-63
زیر یا روی کار3.2110-63
زیر یا روی کار3.2110-90
زیر یا روی کار3.2125-90
زیر یا روی کار3.2125-110
زیر یا روی کار4160-110