درپوش مسدود کننده

درپوش پلیکا نوعی از اتصالات پلیکا می باشد که جهت مسدود کردن انتهای لوله پلیکا به طور موقت یا دائم برای جلوگیری از ورود اشیا یا مصالح ساختمانی به درون شبکه می باشد.

موارد مصرف در ساختمانضخامتقطر
زیر یا روی کار363
زیر یا روی کار390
زیر یا روی کار3.2110
زیر یا روی کار3.2125