افتخارات

دارای نشان استاندارد ایران

گواهینامه ایزو 2008:9001

عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک

عضو انجمن صنفی تولید کنندگان لوله و اتصالات PVCU

عضو انجمن پلیمر ایران